Jdi na obsah Jdi na menu

N 2 - Putování po stopách Napoleona

odjezd z Brna v 9 hodin

Brno - Mohyla míru - Žuráň - Austerlitz - Brno

příjezd do Brna 16

cena 15 Eur

min. 2 platící osoby

Cena obsahuje: Upomínkové DVD s fotografiemi a videem z tohoto výletu, občerstvení, 1 láhev piva nebo minerální vody, colu, sprite 0,5 l, dopravu a průvodce

Cena neobsahuje : vstupné do objektů  

O historii

Bitva u Slavkova, také známý jako bitva tří císařů, byl jeden z největších vítězství Napoleonových, kde francouzská Říše účinně rozdrtil třetí koalici. 2. prosince 1805 (20. listopadu Old Style, 11 Frimaire XIV, ve francouzském kalendáři republikánské), francouzská armáda, přikázaný císaře Napoleona I., rozhodně porazil rusko-Austrianarmy, které velel cara Alexandra I. a římským císařem Františkem II , po téměř devět hodin těžké boje. Bitva se odehrála nedaleko Slavkova (Austerlitz), asi 10 km (6 mi) jih-východně od Brna na Moravě, v té době v rakouské monarchii (dnešní Česká republika). Bitva byla taktická dílo stejného vzrůstu Gaugamela a Cannae.

Mohyla míru                       oficiální internetové stránky 

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. O státních a církevních svátcích a významných dnech a také po celý červenec a srpen je památník slavnostně osvětlen. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci shlédnout novou netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“. V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy.

O státních svátcích, významných dnech a po celý červenec a srpen je Mohylc míru slavnostně osvětlena.

Žuráň (286 m)

 je návrší v katastru obce Podolí v okrese Brno-venkov, z něhož řídil 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte bitvu u Slavkova. Jde také o významnéarcheologické naleziště doby stěhování národů. Vrchol Žuráně není přírodním jevem, nýbrž uměle navršenou mohylou z hlíny a kamení

Austerlitz - Slavkov u Brna                web města 

Jak Slavkov ke svému jménu přišel

Město vstoupilo do světové historie díky vítězství francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta v grandiózní bitvě tří panovníků svedené dne 2. 12. 1805 v polích západně od Slavkova. Ve svém rozkaze, který Napoleon citoval následující den z tohoto zámeckého balkonu gardovým jednotkám, označil za místo krvavého střetnutí Austerlitz, což byl tehdejší název Slavkova. Pravděpodobný základ pro pojmenování Austerlitz se jeví v latinském tvaru „Nova sedes“, což značí „Nové sídlo“. Historikové se domnívají, že vznikl před koncem 12. století, kdy se území dostalo do držení řádu Německých rytířů. Chybným přepisem do češtiny, němčiny a latiny měnil se původní tvar na Novosedeliz (rok 1237), dále Nausedlicz (1322), Neusserlicz (rok 1343), Nausterlitz (rok1460) a Austerlitz (rok 1611). Posledně vzniklý název se objevuje až do roku 1918 a následně ještě v době německé okupace. Jméno Slavkov se poprvé připomíná v roce 1361 a pak až roku 1475. Název je odvozen od osobního jména Bohuslav, lidově Slávek. Vztahuje se pravděpodobně na nějaký blízký dvůr patřící stejnojmenné osobě. Z něj se buď z důvodu zániku či začleněním do struktury města přenesl i název Slavkov, takže se v 17. a 18. století vyskytují na zdejším aglomeraci obě jména vedle sebe. Pro rozlišení Slavkova od ostatních Slavkovů v Českých zemích byl přidán po roce 1918 dovětek u Brna.

Zámek Slavkov u Brna                        oficiální internetové stránky

Monumentální barokní zámek je jedním z nejvýznamnějších a zároveň umělecky nejhodnotnějších zámků na Moravě. Objekt se třemi křídly, velkoryse řešeným čestným dvorem a půlkruhovými konírnami nahradil renesančně přestavěnou středověkou tvrz. Stavbu zahájil na sklonku 17. století Dominik Ondřej Kounic podle projektu italského architekta D. Martinelliho z Luccy. Práce trvaly více než půl století. Martinelli ovšem stačil pouze dostavět západní část v barokním stylu. Po roce 1732 v započatém díle pokračovali vídeňský architekt italského původu I. Valmaggini a V. Petruzzi. Zámek byl dokončen v roce 1752 a dalších patnáct let pak trvaly jeho výzdoby.V interiérech najdeme nástěnné malby J. Pichlera, fresky A. Lanzaniho a další soudobá umělecká díla. Sto patnáct komnat s bohatou uměleckou výzdobou představuje italské pojetí zámeckého životního stylu od raného baroka až po období klasicismu. Mezi nejkrásnější místnosti, které mohou návštěvníci slavkovského zámku spatřit, náleží sál Předků, Rubensův sál a kaple sv. Kříže. Unikátem je centrální oválný sál zvaný Historický - právě tady bylo po bitvě u Slavkově 6. prosince 1805 uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Přilehlý park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším zámeckým parkům na Moravě a zdobí jej bohatá sochařská výzdoba od významného italského sochaře Giovanni Giulianiho.

muzeum Stará pošta                          oficiální internetové stránky

V historickém areálu Staré pošty je umístěno muzeum severní části bitvy. V autentických prostorách si můžete prohlédnout jednotlivé exponáty, které se vztahují k Bitvě tří císařů. V místnost, kde se konala strategická porada císaře Napoleona s jeho maršály je v současné době umístěno muzeum s původními relikviemi Bitvy. V levém křídle muzea pak naleznete obchod s drobnými upomínkovými předměty. Centrální část doplňuje dobový lis, na kterém je možno si vyrazit pamětní medaily.

 
 

 

 
Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×